Cennik

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni od poniedziałku do piątku
* 120 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni od poniedziałku do piątku
* 40 zł / 1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele
* 200 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele
* 60 zł / 1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni przez mieszkańca Gminy Dębno od poniedziałku do piątku
* 90 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni przez mieszkańca Gminy Dębno od poniedziałku do piątku
* 30 zł / 1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele przez mieszkańca Gminy Dębno
* 150 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele przez mieszkańca Gminy Dębno
* 40 zł / 1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej z tereny gminy Dębno, działających na zasadach „non profit” (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni
* 70 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej z tereny gminy Dębno, działających na zasadach „non profit” (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni
* 30 zł / 1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla podmiotów z terenu gminy Dębno, działających na zasadach komercyjnych – odpłatnych (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 90 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla podmiotów z terenu gminy Dębno, działających na zasadach komercyjnych – odpłatnych (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 30 zł / 1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na zasadach non profit (w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni)
* 120 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na zasadach non profit ( w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni)
* 40 zł / 1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na zasadach non profit ( w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 70 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na zasadach non profit ( w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 30 zł / 1 godz.

Opłata dodatkowa za udostępnienie widowni

* 50 zł
 • za każde rozpoczęte 100 osób widowni

Wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z 1 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd., organizowane z udziałem widowni (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 300 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z 1 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd., organizowane z udziałem widowni (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 100 zł / 1 godz.
 • korzystanie z dodatkowej szatni 50 zł,
 • opłata za każde rozpoczęte 100 osób widowni 50 zł

Całodniowy wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd. organizowane z udziałem widowni (max. 10 godz.)
* 1100 zł / 1 dzień

Całodniowy wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd. organizowane z udziałem widowni (max. 10 godz.)
* 500 zł / 1 dzień

Całodniowy wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy, pokazy, zawody, itd. Organizowane bez udziału widowni (max. 10 godz.)
* 1000 zł / 1 dzień

Całodniowy wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy, pokazy, zawody, itd. Organizowane bez udziału widowni (max. 10 godz.)
* 350 zł / 1 dzień

Wynajem całej areny głównej dla osób niepełnosprawnych

(w tym korzystanie z 1 szatni)
* 60 zł / 1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej dla osób niepełnosprawnych

(w tym korzystanie z 1 szatni)
* 20 zł / 1 godz.

 * Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia ceny oraz godzin udostępnienia hali

Warunki ogólne cennika:

 • W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, ceny najmu areny głównej ulegają obniżeniu o 50%.
 • Korzystający z obiektu oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki „Regulaminu korzystania i najmu Hali Widowiskowo-Sportowej” oraz niniejszego cennika.
 • Wójtowi Gminy Dębno przysługuje prawo wyznaczenia indywidualnych cen za najem i dzierżawę oraz ustalenia wysokości cen biletów wstępu na imprezy sportowe i kulturalno – rozrywkowe organizowane przez Gminę Dębno.
 • Do czasu odpłatnego wynajmu, wlicza się czas niezbędny do instalacji i rozbiórki elementów wyposażenia dodatkowego (m.in. koszy do koszykówki, osprzętu do piłki siatkowej, itp.) oraz czas korzystania z szatni.
 • Koszty ewentualnego zabezpieczenia nawierzchni sportowej wykładziną zabezpieczającą ponosi najemca.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie numerka z szatni ogólnej wynosi: 100,00 zł.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza do szatni wynosi: 100,00 zł.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza do szafki w szatni wynosi: 100,00 zł.

 Wszelkich informacji w sprawie najmów, dzierżaw, opłat, rezerwacji i terminarza hali udziela
Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu  
Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
tel. 14 631 85 60.

Call Now Button
EnglishGermanPolish