HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

Cennik

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni od poniedziałku do piątku
* 150 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni od poniedziałku do piątku
* 50 zł/1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele
* 210 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele
* 70 zł/1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni przez mieszkańca Gminy Dębno od poniedziałku do piątku
* 120 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni przez mieszkańca Gminy Dębno od poniedziałku do piątku
* 40 zł/1 godz.

Wynajem całej areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele przez mieszkańca Gminy Dębno
* 150 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora areny głównej

(w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni w soboty/niedziele przez mieszkańca Gminy Dębno
* 50 zł/1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu gminy Dębno (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni
* 90 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży dla organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu gminy Dębno (w tym korzystanie z 1 szatni) bez widowni
* 30 zł/1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych (w tym korzystanie z 1 szatni bez widowni)
* 150 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych (w tym korzystanie z 1 szatni bez widowni)
* 50 zł/1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych (w tym korzystanie z 1 szatni bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 120 zł/1 godz.

Wynajem całej głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych na zasadach komercyjnych w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 150 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych (w tym korzystanie z 1 szatni bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 40 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

na zajęcia/treningi/zawody sportowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych na zasadach komercyjnych w tym korzystanie z 1 szatni (bez widowni) z terenu Gminy Dębno
* 50 zł/1 godz.

Opłata dodatkowa za udostępnienie widowni

* 50 zł
 • za każde rozpoczęte 100 osób widowni

Wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z 1 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd., organizowane z udziałem widowni (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 300 zł/1 godz.

Wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z 1 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd., organizowane z udziałem widowni (w tym korzystanie z 1 szatni)
* 100 zł/1 godz.
 • korzystanie z dodatkowej szatni 50 zł,
 • opłata za każde rozpoczęte 100 osób widowni 50 zł

Całodniowy wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd. organizowane z udziałem widowni (max. 10 godz.)
* 1100 zł/1 dzień

Całodniowy wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy komercyjne, pokazy, zawody itd. organizowane z udziałem widowni (max. 10 godz.)
* 500 zł/1 dzień

Całodniowy wynajem całej głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy, pokazy, zawody, itd. Organizowane bez udziału widowni (max. 10 godz.)
* 1000 zł/1 dzień

Całodniowy wynajem 1 sektora głównej areny

(w tym korzystanie z min. 2 szatni) na imprezy, pokazy, zawody, itd. Organizowane bez udziału widowni (max. 10 godz.)
* 350 zł/1 dzień

Wynajem całej areny głównej dla osób niepełnosprawnych

(w tym korzystanie z 1 szatni)
* 60 zł/1 godz.

Miesięczna opłata za najem powierzchni użytkowej **

korytarza Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie w celu postawienia automatu vendingowego do sprzedaży napojów i/lub przekąsek
*** 150 zł/miesiąc

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz budynku

(banery promocyjne, plakaty itp.)
15 zł/miesięcznie za m^2

Wynajem 1 sektora areny głównej dla osób niepełnosprawnych

(w tym korzystanie z 1 szatni)
* 20 zł/1 godz.

Dzienna opłata za najem powierzchni użytkowej **

korytarza Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie w celu postawienia automatu vendingowego do sprzedaży napojów i/lub przekąsek
**** 5 zł/dzień

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz budynku

(banery promocyjne, plakaty itp.) w trakcie wydarzeń organizowanych na obiekcie
50 zł/dzień za m^2

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz budynku

banery promocyjne, plakaty itp.
15 zł/miesięcznie za m^2

 * Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia ceny oraz godzin udostępnienia hali
** Najemca zobowiązuje się do dokonywania płatności podatku od nieruchomości z przedmiotu najmu, zgodnie z odrębnymi przepisami
*** Stawka miesięczna dotyczy najmów obejmujących pełen miesiąc kalendarzowy oraz nie jest ona uzależniona od długości miesiąca (np. 30 dni – kwiecień, 28 dni – luty itd.)
**** Stawka najmu za dzień stanowi uzupełnienie w przypadku najmów obejmujących niepełny miesiąc kalendarzowy (np. najem od 1 kwietnia do 15 maja podlega opłacie 150 zł za miesiąc kwiecień oraz 5 zł za każdy dzień maja tj. 15 razy 5 zł =75 zł)

Warunki ogólne cennika:

 • W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, ceny najmu areny głównej ulegają obniżeniu o 50%.
 • Korzystający z obiektu oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki „Regulaminu korzystania i najmu Hali Widowiskowo-Sportowej” oraz niniejszego cennika.
 • Wójtowi Gminy Dębno przysługuje prawo wyznaczenia indywidualnych cen za najem i dzierżawę oraz ustalenia wysokości cen biletów wstępu na imprezy sportowe i kulturalno – rozrywkowe organizowane przez Gminę Dębno.
 • Do czasu odpłatnego wynajmu, wlicza się czas niezbędny do instalacji i rozbiórki elementów wyposażenia dodatkowego (m.in. koszy do koszykówki, osprzętu do piłki siatkowej, itp.) oraz czas korzystania z szatni.
 • Koszty ewentualnego zabezpieczenia nawierzchni sportowej wykładziną zabezpieczającą ponosi najemca.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie numerka z szatni ogólnej wynosi: 100,00 zł.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza do szatni wynosi: 100,00 zł.
 • Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza do szafki w szatni wynosi: 100,00 zł.

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz budynku

15 zł/miesięcznie za m^2

 Wszelkich informacji w sprawie najmów, dzierżaw, opłat, rezerwacji i terminarza hali udziela
Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu  
Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
tel. 14 631 85 60.

Call Now Button