HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

Hala otwarta tylko dla profesjonalistów

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 ze zm.) do 14 lutego 2021 r., poza poszczególnymi wyjątkami, zostają odwołane wszystkie najmy na Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie.  

Dla podmiotów, które prowadzą działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, najem obiektu polegający na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalny po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa  w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Call Now Button