HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

Znamy triumfatorów trunieju!

W finałowej rywalizacji udział wzięli strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Koszyc, Porąbki Iwkowskiej oraz reprezentanci naszej gminy z Niedźwiedzy i Jaworska. Podczas rozgrywek nie brakowało wyrównanych spotkań oraz rywalizacji do ostatnich sekund!

Mistrzami sobotnich rozgrywek zostali druhowie z OSP Koszyce, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Porąbka Iwkowska, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się druhowie z Niedźwiedzy. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia pucharów dla najlepszych drużyn, podczas której Zastępca Jacek Szklarz w imieniu Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego podziękował wszystkim drużynom za udział w turnieju.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje”.

Honorowy patronat objął Wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Call Now Button