HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

Najlepsi nagrodzeni!

Co roku w sierpniu nadchodzi uroczysta chwila dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Dębno, ponieważ jest to czas nagradzania ich za trud i wysiłek jaki włożyli w naukę. Tak stało się również i w tym roku. Podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Dębno Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dębno Piotrem Maturą wręczali stypendia najlepszym uczniom za rok szkolny 2022/2023.

Nagrodzonych zostało 46 najzdolniejszych uczniów w gminie. Otrzymali oni stypendia w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe. podczas uroczystej Sesji odbyło się również wręczenie dwunastu aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Cieszy mnie fakt, że co roku grono najzdolniejszych uczniów się powiększa. Dziękuję wszystkim nauczycielom za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, a także zaangażowanie w pracę i rozwój. Nieocenionym wsparciem w nauce są także rodzice. Ich poświęcenie sprawia, że uczniowie Gminy Dębno są laureatami w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych -mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

 

Call Now Button